בית כנסת "משכן אברהם", כפר סבא -

מי אנחנו

.כאן יש לרשום טקסט על ההיסטוריה של הבית כנסת